درج پادكست - احمد شاملو-بيابان را سراسر، مه گرفتست
درج پادكست

كپی لینك فید به پادكست شما

كپی لینك فید به پادكست شما

اشتراك به پادكست با iTunes

 اشتراك به پادكست با iTunes
درج پادكست

درج بزرگترین کتابخانه الکترونیک شعر و ادب پارسی

دانلود احمد شاملو-بيابان را سراسر، مه گرفتست

احمد شاملو-بيابان را سراسر، مه گرفتست

 • احمد شاملو-بيابان را سراسر، مه گرفتست

 • دانلود·06-04-2013 (26.41 مگابایت) • بيابان را سراسر، مه گرفتست
  چراغ قريه پنهان است
  موجي گرم در خون بيابان است
  بيابان، خسته
  لب بسته
  نفس بشكسته
  در هذيان گرم مه، عرق
  مي ريزدش آهسته از هر بند
  بيابان را سراسر مه گرفته است مي گويد به خود، عابر
  سگان قريه خاموشند
  در شولاي مه پنهان، به خانه مي رسم گل كو نمي داند مرا ناگاه
  در درگاه مي بيند. به چشمش قطره
  اشكي بر لبش لبخند، خواهند گفت :
  بيابان را سراسر مه گرفته است... با خود فكر مي كردم كه مه، گر
  همچنان تا صبح مي پاييد مردان جسور از
  خفيه گاه خود به ديدار عزيزان باز مي گشتند
  بيابان را
  سراسر
  مه گرفته است
  چراغ قريه پنهان است، موجي گرم در خون بيابان است
  بيابان، خسته لب بسته
  نفس بشكسته در هذيان گرم
  مه عرق مي ريزدش آهسته از هر بند...

  كلیدواژه ها احمدشاملو،بيابان را سراسر، مه گرفتست