درج پادكست - حسین پناهی، غریب
درج پادكست

كپی لینك فید به پادكست شما

كپی لینك فید به پادكست شما

اشتراك به پادكست با iTunes

 اشتراك به پادكست با iTunes
درج پادكست

درج بزرگترین کتابخانه الکترونیک شعر و ادب پارسی

دانلود حسین پناهی، غریب

حسین پناهی، غریب

 • حسین پناهی، غریب

 • دانلود·17-04-2013 (3.95 مگابایت)


 • مادربزرگ
  گم كرده ام در هياهوی شهر
  آن نظر بند ِ سبز را
  كه در كودكي بسته بودی به بازوی ِ من
  در اولين حمله ناگهانی ِ تاتار عشق
  خمرۀ دلم
  بر ايوان سنگ و سنگ شكست
  دستم به دست دوست ماند
  پايم به پای ِ راه رفت
  من چشم خورده ام
  من چشم خورده ام
  من تكه تكه از دست رفته ام
  در روز روز زندگانيم

  كلیدواژه ها حسین پناهی ، غریب