درج پادكست - سهراب سپهری بخشی از منظومه مسافر
درج پادكست

كپی لینك فید به پادكست شما

كپی لینك فید به پادكست شما

اشتراك به پادكست با iTunes

 اشتراك به پادكست با iTunes
درج پادكست

درج بزرگترین کتابخانه الکترونیک شعر و ادب پارسی

دانلود سهراب سپهری بخشی از منظومه مسافر

سهراب سپهری بخشی از منظومه مسافر

 • سهراب سپهری بخشی از منظومه مسافر

 • دانلود·30-06-2013 (3.94 مگابایت)


 • دم غروب ، ميان حضور خسته اشيا
  نگاه منتظري حجم وقت را مي ديد.
  و روي ميز ، هياهوي چند ميوه نوبر
  به سمت مبهم ادراك مرگ جاري بود.
  و بوي باغچه را ، باد، روي فرش فراغت
  نثار حاشيه صاف زندگي مي كرد.
  و مثل بادبزن ، ذهن، سطح روشن گل را
  گرفته بود به دست
  و باد مي زد خود را.

  مسافر از اتوبوس
  پياده شد:
  "چه آسمان تميزي!"
  و امتداد خيابان غربت او را برد.

  غروب بود.
  صداي هوش گياهان به گوش مي آمد.
  مسافر آمده بود
  و روي صندلي راحتي ، كنار چمن
  نشسته بود:
  "دلم گرفته ،
  دلم عجيب گرفته است.
  تمام راه به يك چيز فكر مي كردم
  و رنگ دامنه ها هوش از سرم مي برد.
  خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود.
  چه دره هاي عجيبي !
  و اسب ، يادت هست ،
  سپيد بود
  و مثل واژه پاكي ، سكوت سبز چمن وار را چرا مي كرد.
  و بعد، غربت رنگين قريه هاي سر راه.
  و بعد تونل ها ،
  دلم گرفته ،
  دلم عجيب گرفته است.
  و هيچ چيز ،
  نه اين دقايق خوشبو،كه روي شاخه نارنج مي شود خاموش ،
  نه اين صداقت حرفي ، كه در سكوت ميان دو برگ اين گل شب بوست،
  نه هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطراف
  نمي رهاند.
  و فكر مي كنم
  كه اين ترنم موزون حزن تا به ابد
  شنيده خواهد شد."

  كلیدواژه ها مسافر، سهراب سپهری، باصدای استاد خسرو شکیبایی